Поиск
Контакты

Джхоли

Джхоли

Джхоли

Сумка, которую носят натха-йогины. В ней они хранят мелкие предметы, деньги и т.п. В пудже Горакшанатху используется как подношение.

jholī-mantr

sat namo ādeś | guru jī ko ādeś | om gurujī | kahore bālak kaun jholīdīnhī om gurujī ādaśkti ne alaṣ puruṣ ko jholī dīnhī | alakh bhiṣyā siddh jholī sādh siddh ki saburī om jholī ālī āve jholī jāve cete jholī dhūnī jamāī | barse ākāś nipaje dhartrī siddh santā līnā jholī | akāl dhīnā nirās jholī sat kī cipī guru mukh bolī | ād kā panth dharm se kamāī | kāl se anabhaī sādhū sidh ko rākhī | nirbhaya jholī duṣṭan ko mār bhagāī | jo mantr paṛh jholī leve | so yogī bhavasāgar tar jāve nā paṛhe to yogī narak ko jāve | śrī śambhujatī guru gorakṣanāth jī anant koṭ siddho me baiṭhakar sunāye | itanā jholī mantr sampūrṇ bhayā | śrī nāth jī gurujī ko ādeś | ādeś |


Поделиться ссылкой: