Поиск
Контакты

Шабар-мантры известных святых

В этом разделе приведены некоторые шабар-мантры, которые представляют собой обращения к известным святым разных религий.

Шабар-мантра Паршванатха

Мантра обладает исцеляющим эффектом, дарует успех в делах. Ее желательно читать ежедневно по утрам.

om namo bhagavate pārśvanāthāya śrī kali kuṇḍa nāthāya sapta phaṇa caturdaśa daṁṣṭrā karālāya dharaṇendra padmāvati sahitāya mahāvala parākramāya aparājita sāśanāya aṣṭa vidyā sahastra parivārāya sarva bhūta vaśaṁkarāya vajramuṣṭī curṇanāya akāla mṛtyu nāśanāya saṁsāra cukra pramardanāya sarva viṣa mocanāya sarva mudrā sphoṭanāya sarva śrula rogaṁ nāśanāya kāla dṛṣṭa mṛtako pathāpanāya sarvavaṁdha mocanāya aneka mudrāśata sahastra koṭā koṭi sphoṭanāya vajra śragohamedanāya surdaśana candra hāsa khaṁga nāśanāya sarvātma mantra rakṣaṇāya sarvātha kāma sādhanāya sarva viṣa chedanāya sarva roga nāśanāya kiṁ purūṣa garūḍa gāndharva yakṣa rākṣasa bhūta piṣāca ḍākinānāṁ pranāśanāya ehi ehi mahāvali padmāvati sādhanī devī ekāhika ddhayāhika trayāhika cāturthika vātika paitika śleṣmika saṁni pātika sarva jvarān ganḍa piṭaka visphoṭika śrūla lūtā jvālā gardabhā akṣi kukṣi rogāṇāṁ vāla graha hana hana hana hana paca paca pāṭaya pāṭaya cidhvaśaya vidhvaśaya gṛnha gṛnha vaṁdha vaṁdha mocaya mocaya tiṣṭa tiṣṭa vedhya vedhya ucāṭaya uccāṭaya cala cala dhama dhama raṁga raṁga kaṁpa kaṁpa jalpa jalpa kurū kurū pūraya pūraya āveśaya kapila ghāti kurū kurū kapila pingala locanāya kurū kurū bhrāmaya bhrāmaya śāntikara śantikara śubhakara śubhakara praśāntāya praśāntāya hrīṁ dharaṇendrāya amṛtavarṣo jñāpayati huṁ phaṭ svāhā | kṣi kṣāṁ kṣaṁ kṣaḥ raḥ raḥ raḥ raḥ raḥ raḥ kurū kurū huṁ phaṭ svāhā |

Шабар-мантра Мухаммеда

Мантра практикуется ежедневно, после почитания Гуру и перед Гуру-мантрой. Рекомендуется читать этот текст 9 раз подряд, и так три раза в день, в соответствие с сандхьями. Полная садхана занимает около 30 дней, и к ней нужно объяснение и благословение Гуру. В результате садхака получает исполнение желаний своего сердца.

Mohammad bodha

sat namo ādeś | gurujī ko ādeś | oṁ gurujī | alhā bisamillā rām to rahīm hai | oṁ to mohammad hai | śīś to masīd hai | sir to madār hai | kān to kurān hai | nain to nabī hai | nāk to kabar hai | mukh to makkā hai | hāth to hajrat hai | peṭ dojag hai | kadam to rasul hai | piṇḍ to pāk hai | paravardigār hai | akal to pīr hai | man to marīd hai | tan to śahīd hai | gussā harām hai | lāvā-luprī harkat hai | do śabd kā kare vicār kon kāphar kaun murdār ham nahīn kāphar ham fakīr jā baiṭhā sarvar ke tīr | corī yārī durmat se ḍare |

jāgte puruṣ kī bandagī kare | log dunī se lāve ḍākā | kyon kahe kāphar | kāphar so kursate calnā allā khudā kā khauph na māne | sāī ke nām kuch kharce na khā | sadā rahe kāl kī dṛṣṭi mīyān | musalmān ko maud musalmān nassī basāyā siddhak saburī kalmā pāk | paṛhī na cheṛe | khaṛī na khāy | so musalmān dojak choṛ bhist ko jāy | bābā ādam kī karnī māī amīyā ke peṭ se mohammad paidā huye | bhagnī se makhī paṛī jā viṭālā bādśāh kā khānā khāyā | saltanat bādśāh sammukh huye | hajrat par kalmā bābā ratan hājī ne sunāyā | bālaikam salām bhāī dil kī dūr kar siyāī | saphedī hai kāl kā bānā | marnā hak hai jānā | mohammad se māī pahacāniye siddhak se pīr pahacāniye | kidhar kiye ghor kidhar kiye sirhānā uruṣ kiye ghor duruṣ kiye sirhānā | bolo rām khudāī | lo na lauhār kard kahāñ se āī | bin airan bin hathoṛe kard dhaṛī kine bhāī | jis mamṛī kā dūdh pīyā thā rua kahañ chipāī | hak hak karke mullā bolā masjid bāng sunāī | tīsāñ roje khun kare thā | khoj mile na rāī | kahe gorakh sabke ghaṭ māī | ujū kīya se pāk nahīñ bāng dīya se sākh nahīñ | hindu dhyāve devrā musalmān masjid | phakkaṛ dhyāve ek ko jahañ donoñ kī partīt bābā ādam bībī havā makkā madīne caṛhe tavā | pahlī roṭī phakkaṛ ko khā | na de roṭī uṛe khaṭotī phūṭe tavā | phakkaṛ khele apne man kī havā | hindu kaheñ to mārīye musalmān bhī nāth | pañcatatva kā pūtlā khele gaibī māya | gaibī āyā naib se ān lagāya aib | ulaṭ samā gayā gaib meñ paṛe rahe sab aib | ham na hindu hoveñge ham nāhī musalman | ham khaṭ darśan meñ rahte rahmān | ham matvāle rabb ke mār dayo kisī aur ko dūr khaṛe raho | āhe le lillā hajrat samān hol billā |

kul padūñ kalmā padūñ | bin kalme kuch nāhīñ | kalmā dekh khoj ke kyā kalme māī | kyā kare namāz bin namāz āge khaṛā | rakhe thā rojā tan man kyūñ nahīñ khojā | jāy thā makkā dil hī makkā kyūñ na kiyā | lipṭe thā nirañjan ke nainā meñ kiyā nivās yā dil saccā cāroñ taraph makkā hī makkā | kisko kahūñ kālā gholā | bāhar bhītar ek hī maulā | ruṇḍ muṇḍ maulā jāke rupanbhavek | āṛā pardā khul gayā | cāhe kinghāye ko dekh hindu ke guru musalmān ke pīr | bābā ādam ke fakīr | hindu ko lambā karke jalā dījiye | musalman ko lambā karke dabā dījiye | bīc meñ śrī nāth jī kā āsan lagā dījiye | in donoñ meñ se jo koī uṭhe do do kutke lagā dījiye | ek lākh assī hajār brahmā ke beṭe mohammad ne mṛtak nāth nām dharāyā | itnā mohammad bodh jāp sampūrṇ huā | śrī śambhujatī guru gorakṣanāth jī ne aṭak daryāv par baiṭh kar mohammad ko samajñāyā | śrī nāth jī guru jī kā ādeś | ādeś |

Шабар-мантра Махатмы Будды

om pairāṇikama buddhā
kapitavastuyāyāma
bhāratendu pāravartitam jāgrati
viṣṇu dhāraṇima buddhā
pracālititama saṁsārama yūgeṁ yūgeṁ
būddhā janma mṝtyū pāravitam
jagata udhdhāraṇam buddhā
phulakāya buddhā phalāmi phalāmī
samsara pāravitam buddhā
namastetuṁ namastetuṁ buddhā
iti siddham

Шабар-мантра Махавиры

om ṇamou mahāvīrāyaḥ namo|
ṇamo ahirāṇo namoṇiyaṇam
ṇamo nistāriyaṇam naṇāyaḥ namaḥ
jaya nirmāṇiyam naṇayaḥ namaḥ saṁsara bindam namaḥ
jaya mahāvīrāyaḥ namaḥ mukhārabindam
jagadīśāmbaraṇa namāyaḥ ṇamo
pitāmbaram viṣṇu dharatīm
dhāriṇīma yūgeṁ yūgeṁ
jaya hariharāyaḥ ṇamo
jaya mahāvīrāyāḥ namaḥ
iti siddham